Compas+ begeleidt managers, professionals en medewerkers zowel individueel als in teamverband. Onze aanpak is mensgericht met uw doel duidelijk voor ogen. Wij bieden medewerkers structuur en handvatten om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, dit bij te stellen en hun doelen te behalen. Daardoor leiden de coachings- en begeleidingssessies tot blijvende groei, zowel persoonlijk als voor de organisatie.

Onze coaching wordt ervaren als inspirerend, zinvol en verfrissend en dat alles met een gezonde dosis humor.

Werkwijze
Tijdens een gesprek brengen we de verwachtingen van de organisatie en de medewerker in beeld. Op basis hiervan formuleren we de gewenste doelstellingen en plaatsen deze binnen het kader van de organisatiedoelen.

We beginnen met het analyseren van de knelpunten en bekijken waardoor deze veroorzaakt worden. Vervolgens bieden we methodiek en kennis aan de medewerker om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij ‘marcheren we mee’ en bewaken we het proces. Hierdoor wordt de kandidaat geholpen een betere invulling geven aan zijn functioneren en is hij beter in staat de gestelde doelen te realiseren.

Doelstellingen
• Het versterken van de eigen kwaliteiten in relatie tot het werk.
• Een nieuwe stap in een carrière zetten (zowel in- als extern gericht).
• Een opstap maken naar een hoger professioneel niveau.
• Het vergroten van de effectiviteit in relatie met anderen.

Aandachtsgebieden
• Zich bewust worden en versterken van eigen kwaliteiten.
• Inzicht bieden in eigen handelen, gedrag en het effect hiervan op de werkvloer.
• Inzicht in politieke en culturele factoren binnen een organisatie.
• Pro-actief handelen en keuzes maken.
• Leren omgaan met kritiek en feedback.
• Luisteren, vragen stellen en doorvragen.
• Professionaliseren van persoonlijke stijl van leidinggeven.
• Verdere persoonlijke ontwikkeling.

Loopbaanbegeleiding
Laatst stond ik even stil… dat was een hele vooruitgang!!

Compas+ voorziet in loopbaanbegeleiding en ondersteuning voor medewerkers die op enig moment even stil willen staan bij hun inzet en carrièreverloop binnen de organisatie. Met behulp van een assessment worden capaciteiten, vaardigheden, ambities, drijfveren en interesses in kaart gebracht. De bevindingen worden vergeleken met de mogelijkheden binnen en buiten de organisatie om de medewerker heldere toekomstmogelijkheden te bieden.

Het traject van loopbaanbegeleiding krijgt vorm via het ‘loopbaanwielmodel’. Het loopbaanwiel illustreert het proces van loopbaanoriëntatie aan de hand van concrete stappen. Deze stappen helpen bij het versterken van het zelfvertrouwen in de toekomstige loopbaanplanning en zijn als volgt:
1. Oriëntatiegesprek
2. Intakegesprek
3. Zelfreflectie
4. Perspectief
5. Toetsing
6. Ontwerp
7. Marktverkenning/netwerk
8. Zelfprofilering
9. Trajectopvolging met eventueel verdere ontwikkeling en begeleiding

Onze aanpak
Tijdens een intakegesprek maken de deelnemer en onze consultant kennis met elkaar. Ze bespreken het verloop en de doelstellingen van de loopbaanbegeleiding. Daarna worden de verwachtingen en doelen van de deelnemer in beeld gebracht en werken wij een programma op maat uit.

Tijdens de sessies staat het onderzoek naar de kwaliteiten, ambities, drijfveren, interesses, waarden en normen van de deelnemer centraal. Hierbij staan we ook stil bij het zelfbeeld van de deelnemer.
Na afsluiting ontvangt de deelnemer een rapport met:
• een sterkte-zwakteanalyse m.b.t. relevante gedragscriteria
• uitkomsten van de belangstellingstest
• conclusies uit het werkboek ?
• mogelijke ontwikkelpunten
• passende loopbaanpaden

De deelnemer stelt samen met de consultant een concreet loopbaanplan en persoonlijk ontwikkelplan op. Hij of zij wordt vervolgens begeleidt bij de uitvoering van deze plannen.

Het resultaat
De deelnemers verwerven een duidelijk zicht op hun persoonlijk loopbaan- en ontwikkelingsplan. Ze zien met zelfvertrouwen hun toekomstplannen tegemoet en beschikken over betere gesprekstechnieken en vaardigheden om de toekomst actief vorm te geven. Ze zijn in staat hun netwerk in te zetten om zodoende kansen voor een loopbaan te vergroten.

Een half jaar na afsluiting van het loopbaantraject neemt de consultant contact op met de deelnemer om te vernemen hoe een en ander in de praktijk verloopt.