Opdrachten waarbij wij ingezet worden, zijn gericht op het analyseren en inventariseren van bedrijfsprocessen op strategisch en tactisch niveau. We brengen kansen en knelpunten in beeld en formuleren een advies. Vervolgens implementeren we de actiepunten uit het advies en dragen zorg voor verankering van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie. Een uniek concept is “Wendbaarheid mens & organisatie”

graph wendbare organisatie
Elke organisatie streeft minimaal naar continuïteit, bij voorkeur groei. Maar ondernemen is ook ‘Hoe blijf ik concurrerend?’. Wendbaarheid is een voorwaarde voor succesvol voortbestaan als organisatie. Wendbaarheid is de mate waarin een organisatie in staat is zich aan te passen aan haar omgeving: de markt, concurrentie, technologische ontwikkelingen, et cetera. Daarom dienen de organisatieonderdelen, zoals afdelingen, op hun beurt wendbaar te zijn. Een wendbaarheid die gecreëerd wordt door de mensen die er werken.

Omdat de mens de belangrijkste factor in elke organisatie is, van CEO tot de werkvloer, zijn organisatiedoelen te behalen middels een adequate strategie, een andere kijk op organiseren, maar zeker ook oog voor duurzaamheid: duurzaamheid van de mens in de organisatie.

In onze economie bepaalt de flexibiliteit van onze medewerkers het succes van de organisatie. Het vermogen van organisaties om vandaag en toekomstig te presteren is niet alleen afhankelijk van het prestatievermogen van haar medewerkers. Op lange termijn bepaalt vooral de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de organisatie het prestatievermogen. Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van mensen om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. Inzicht verkrijgen in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarmee een strategisch onderwerp.

Duurzaam inzetbare medewerkers leiden tot een hogere productiviteit en lagere uitval: minder verzuim, meer retentie, en op hogere leeftijd ‘rendabel’ blijven. Dit vormt de winst voor de organisatie: meer flexibiliteit (wendbaarheid) met als gevolg hogere opbrengsten, lagere kosten, en continuïteit!

Een wendbare organisatie ontstaat door het juist combineren van een aantal instrumenten uit een groot scala van mogelijkheden. Mogelijkheden die voortkomen uit organisatietheorieën, managementmodellen (waaronder HRM), maar evenzeer uit techniek, wijze van organiseren en procesinrichting.

‘Wendbaarheid mens & organisatie’ levert u op:

Tegen lagere kosten hogere resultaten behalen.
Een hogere intrinsieke motivatie van medewerkers en daarmee hun productiviteit.
Aantrekkelijke werkgeverschap waar medewerkers met plezier voor werken.
Behoud van bestaande – en ontwikkeling van nieuwe kennis.
Een substantiële bijdrage aan een beter milieu en leefbaarheid.
Van wie is ‘Wendbaarheid mens & organisatie’ ?

‘Wendbaarheid mens & organisatie’ is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van NextHRM , MiPOM, Bureau Lara en Compas+. Deze organisaties bundelden hun bedrijfskundige ervaring en diversiteit aan vakgebieden met dit uniek concept als resultaat.

Succes van ‘Wendbaarheid mens & organisatie’

‘Wendbaarheid mens & organisatie’ is een bundeling van aspecten en inzichten waarmee de samenstellers organisaties al jaren succesvol ondersteunen. Deze aspecten en inzichten hebben hun meerwaarde bewezen, m.n. in het uniek combineren hiervan, en juist niet het eenvoudigweg toe passen van best practices.

 

Daarnaast kunnen onze interim- en projectmanagers ingezet worden op het gebied van:
• Versterken van de organisatie en het management bij verandercycli
• Inhuren van specifieke kennis die tijdelijk nodig is
• Voeren van projectmanagement binnen HRM
• Invullen van tijdelijke functies
• Vervangen bij zwangerschapsverlof of een sabbatical