Een training is een efficiënte manier om werknemers binnen een korte tijd te laten groeien. Onze trainingen zijn zo ingericht dat we in kunnen spelen op de dynamiek van de groep. Door de tijdsduur van de trajecten zijn de deelnemers in staat zich de kennis eigen te maken en toe te passen in de praktijk waardoor verankering gewaarborgd wordt.WerkwijzeVoor iedere training vinden individuele intakegesprekken plaats tussen de trainer en de cursist. De cursisten dienen dan die situaties te benoemen die zij als moeilijk ervaren. Deze situaties vormen het uitgangspunt voor de training en op basis hiervan worden de leerdoelen geformuleerd. Doordat de trainer persoonlijk kennis heeft gemaakt met alle cursisten is hij of zij in staat om de inhoud van de training aan te passen aan de deelnemers. Daarbij houdt de trainer ook rekening met eventuele groepsdynamieken die kunnen ontstaan.Tijdens de eerste trainingsdag krijgen de cursisten theorie en praktische handvatten aangereikt om met de voor hen moeilijke situaties om te kunnen. Vervolgens krijgen de cursisten de gelegenheid te oefenen met de nieuwe kennis en zo hun vaardigheden te ontwikkelen.Na de eerste trainingsdag kunnen de cursisten de opgedane kennis gaan toepassen in de praktijk. Indien gewenst biedt de trainer een telefonisch of online consult ter ondersteuning tijdens het trainingstraject. Tijdens de tweede trainingsdag worden de praktijksituaties waarin de cursist de nieuwe kennis heeft toegepast geëvalueerd en worden de nieuwe vaardigheden verder geoefend.Na afronding van de training wordt een terugkomdag georganiseerd waarin de theorie weer opgefrist wordt en de vaardigheden getoetst en verder ontwikkeld. Zo dragen wij zorg voor een goede verankering van de opgedane kennis en vaardigheden.MogelijkhedenWij bieden diverse trainingen gericht op management, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Denk hierbij aan:• Leidinggeven• Effectieve en persoonlijke communicatie• Effectief beïnvloeden• Klantgericht denken• Persoonlijke presentatie• TimemanagementMaatwerktrainingen behoren ook altijd tot de mogelijkheden.LeidinggevenLeidinggeven kan een aantrekkelijk vooruitzicht zijn. Maar waarom wilt u graag leidinggeven? Wat is leidinggeven precies? Welke competenties heeft u al in huis en waar is verbetering mogelijk? In de training ‘Leidinggeven’ formuleert u uw kwaliteiten en zwakke punten en krijgt u concrete aanknopingspunten voor uw ontwikkeling mee. Want leidinggeven is meer dan alleen een leuke carrièremove. Het is een vak apart!U krijgt in deze training inzicht in:• Stijlen van leidinggeven• Mensgericht of taakgericht?• Waar krijgen u en uw team energie van?• Leidinggeven is samenwerkenStijlen van leidinggevenDe ideale leidinggevende heeft een goed luisterend oor, is sterk in samenwerken, beschikt over voldoende inlevingsvermogen en weet mensen te binden. Maar leidinggeven betekent ook dat u een keer daadkrachtig durft te zijn. Dat u boven de materie staat en het goede voorbeeld geeft. Of u nu de voorkeur geeft aan functioneel leidinggeven, coachend leidinggeven, operationeel leidinggeven of situationeel leidinggeven.Mensgericht of taakgericht?Een praatje over het voetbal op maandagochtend is soms nog belangrijker dan het standaard inhoudelijk werkoverleg. Een goede manager is zakelijk als het moet, maar menselijk als het kan. Hard als het om de inhoud gaat, maar altijd met hart voor zijn medewerkers. Hoe wilt u uw rol als leidinggevende invullen? En welke stijl van leidinggeven past het best bij u en uw medewerkers? Staat u bijvoorbeeld graag tussen de medewerkers in of bewaart u liever wat afstand? Als leidinggevende of toekomstig manager zijn dit zinvolle vragen om bij stil te staan.Leidinggeven is samenwerkenManagers staan niet meer ‘lonely at the top’, maar zijn tegenwoordig echte teamspelers, van wie verwacht wordt dat ze goed samenwerken. Dat vraagt om goede gespreksvaardigheden en mensenkennis. Een goede manager kan goed luisteren en haakt aan bij wat medewerkers nodig hebben. Of het nu gaat om een vergadertechniek, het voeren van een slechtnieuwsgesprek of het geven en ontvangen van kritiek.Waar krijgen u en uw team energie van?Samenwerken vraagt om zelfreflectie. Waar krijgt u zelf energie van en hoe motiveert u uw team? Welke vaardigheden heeft u in huis, en welke moet u verder ontwikkelen? Zoveel leidinggevenden, zoveel stijlen, maar een goede manager speelt met een breed palet aan kleuren. Na de training ‘Leidinggeven’ kunt u beoordelen welke managementstijlen het best bij u passen en welk effect zij hebben op uw medewerkers.Effectieve en persoonlijke communicatieIn de training “Effectieve en persoonlijke communicatie” besteden wij aandacht aan diverse vormen van persoonlijke communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. U ontdekt wat u zelf kunt doen om effectief te communiceren en brengt uw nieuwe inzichten en vaardigheden direct in de praktijk.Uw persoonlijke communicatie is uw belangrijkste visitekaartje, elke dag opnieuw. Uw boodschap dient goed over te komen en de juiste invloed op anderen te hebben. U doorloopt tijdens de training de aspecten:• Bepaal vooraf uw boodschap• Communiceren is spreken met lijf en leden• Welke situaties vindt u lastig?• Herken uw eigen gedrag• Belemmeringen worden kansenBepaal vooraf uw boodschapAllereerst is het verstandig om goed stil te staan bij de inhoud en context van uw boodschap. Elke gelegenheid vraagt immers om een andere benadering. Gaat het om een regulier werkoverleg met collega’s, een slechtnieuwsgesprek met een klant of een onderhandeling met uw baas? Wat is het uitgangspunt en welk doel wilt u bereiken?Communiceren is spreken met lijf en ledenNiet alleen wat u zegt, maar ook hoe u iets zegt is belangrijk. Sterker nog: zeventig procent van uw totale communicatie is non-verbaal. We communiceren via onze houding, de kleur en toon van onze stem, onze mimiek, de manier waarop we oogcontact zoeken en de manier waarop we lopen. Enig idee welke reactie uw lichaamstaal bij anderen oproept?Welke situaties vindt u lastig?Effectief en persoonlijk communiceren is niet altijd eenvoudig. Soms geven we tegenstrijdige signalen af. Wat we laten zien, is vaak maar een topje van de ijsberg en veel van onze overtuigingen, denkbeelden, fantasieën, normen en waarden, angsten en emoties blijven meestal onbelicht.Of we draaien om onze werkelijke bedoelingen heen. Bent u altijd helder en eenduidig in uw persoonlijke communicatie? In welke situaties laat u aan de buitenkant zien wat u van binnen denkt of voelt? En wanneer vindt u dit lastig?Herken uw eigen gedragBent u van huis uit een pleaser, die moeilijk ‘nee’ zegt en zich snel aanpast aan wensen van klanten en collega’s? Of bent u perfectionistisch ingesteld en eist u daardoor veel van uzelf en anderen? Uw karakter, persoonlijke overtuigingen, aannames en emoties sturen – vaak onbewust – uw gedrag. Ook op het gebied van persoonlijke communicatie.Belemmeringen worden kansenUw persoonlijke manier van communiceren is even uniek als uw eigen vingerafdruk. Tijdens de training wordt u zich bewuster van blinde vlekken en ineffectief gedrag die uw persoonlijke communicatie met anderen belemmeren. U ontdekt wat u zelf kunt doen om effectiever te communiceren, op basis van concrete voorbeeldsituaties uit uw eigen praktijk. Juist kleine dingen kunnen een groot verschil maken, zult u merken!Effectief beïnvloedenOm succesvol te kunnen zijn in uw werk is medewerking van anderen absoluut noodzakelijk. Wilt u anderen effectief beïnvloeden en overtuigen, zonder dat u dominant of drammerig overkomt? In de training ‘Effectief beïnvloeden’ krijgt u inzicht in de manier waarop u mensen binnen en buiten uw organisatie met u meekrijgt. Na afloop kunt u diverse beïnvloedingsvaardigheden op een flexibele manier inzetten. U leert uw omgeving op een positieve manier te beïnvloeden, met open vizier. Zo haalt u uit elke gesprekssituatie een optimaal resultaat.In de training leert u:• Van sturen tot enthousiasmeren• De kracht van luisteren• Resultaatgericht communicerenVan sturen tot enthousiasmerenMet veel overtuigingskracht uw ideeën overbrengen. Mensen effectief beïnvloeden en enthousiast maken over uw plannen. Uw gesprekspartner boeien en binden. Het is niet iedereen gegeven. Toch kunnen we allemaal aan onze overtuigingskracht werken. Tijdens deze training maakt u kennis met vier beïnvloedingsvaardigheden: sturen, onderzoeken, overtuigen en enthousiasmeren. U ervaart in welke gesprekssituaties ze effectief zijn, hoe u ze kunt toepassen en welke stijlen het best bij u passen.De kracht van luisterenOm iemand effectief te beïnvloeden, hoeft u niet heel direct te zijn of te drammen. Integendeel: het is belangrijk om uw eigen ideeën en denkbeelden opzij te zetten en goed te luisteren naar uw gesprekspartner. Zonder een open houding en inlevingsvermogen is het immers onmogelijk om te overtuigen. Onderzoek allereerst goed wat er bij de ander leeft, vraag uitgebreid door en vat samen. Voorkom dominant gedrag en overtuig de ander altijd op basis van inhoudelijke argumenten.Resultaatgericht communicerenHoe neemt u deel aan onderhandelingen? Bent u constructief en succesvol? Of raakt u makkelijk gefrustreerd als u anderen niet kunt overtuigen? In de training ‘Effectief beïnvloeden’ ontdekt u wat u belemmert en wat u kunt doen om uw invloed te vergroten, zowel in groepen als een-op-eengesprekken. Uw eigen stijl en ervaring vormen hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Bewandelt u meestal de formele of de informele weg? Waar zitten de personen die een rol kunnen spelen bij de realisering van uw doel? Welke relatie heeft u met ze en welke wijze van beïnvloeden is effectief?Persoonlijke presentatieUw kleding en non-verbale gedrag bepalen voor een groot deel welke indruk u maakt. Wilt u ook met gezonde flair de kamer binnenwandelen voor een belangrijke afspraak? Toegankelijk, maar krachtig overkomen en anderen op de juiste manier beïnvloeden? In de training ‘Persoonlijke presentatie’ krijgt u meer inzicht in het effect van uw persoonlijke presentatie en de details die daarbij doorslaggevend zijn. Zodat u zich altijd kunt presenteren op een manier die bij u past.Onderdelen van de training Persoonlijke presentatie:• Ontspannen en overtuigend• Hoe beïnvloedt u anderen?• De eerste klap…• Raakt u de juiste snaar?Raakt u de juiste snaar?Stel u hebt een belangrijke afspraak. Over uw vakinhoudelijke kennis maakt u zich geen zorgen. Ook bent u altijd uitstekend voorbereid op een spannend gesprek. Maar geldt dat ook voor uw presentatie in brede zin? Kiest u bijvoorbeeld voor het klassieke jasje-dasje of maakt u liever een informele indruk? Kortom, hoe presenteert u zich het liefst aan de buitenwereld? En sluit die uitstraling eigenlijk wel aan bij uw persoonlijkheid, beroep of opdrachtgever?De eerste klap…U hoeft uw gesprekspartner bij binnenkomst niet meteen te verpletteren, maar de eerste klap is wel een daalder waard. Vanaf het moment van binnenlopen tot uw eerste handdruk, in tien seconden vormt uw gesprekspartner al een compleet beeld van u. Gek of niet, die eerste indruk bepaalt vaak of iemand verder met u wil. Met een goede houding, duidelijke communicatie en prettige uitstraling maakt u een vliegende start en komt u zelfverzekerder, rustiger en overtuigender op anderen over.Hoe beïnvloedt u anderen?Wat beweegt uw gesprekspartner en wat beweegt uzelf? Hoe stemt u uw persoonlijke presentatie en communicatie op die van de ander af? Hebt u meestal veel overwicht op anderen of kunt u juist wat meer overtuigingskracht gebruiken? Natuurlijk hoeft u niet dominant te zijn of gedrag te vertonen dat ten koste gaat van een ander, maar u wilt wel iets neerzetten. Met een natuurlijke, zelfbewuste houding dwingt u vrijwel altijd respect af en bereikt u eerder uw doelen.Ontspannen en overtuigendNa deze training bent u zich bewust van uw persoonlijke presentatie en de effecten ervan op anderen. Daarnaast weet u hoe u zich het best kunt presenteren en hoe u uw verbale en non-verbale gedrag kunt bijsturen. Probeer hier zoveel mogelijk mee te experimenteren in de praktijk. Na een tijdje merkt u hoe u via lichaamstaal sterker kunt overkomen en presenteert u zich op de manier die u wilt. Ontspannen en overtuigend tegelijk.Time ManagementHebt u altijd het gevoel dat u tijd tekort komt? Dat alles om uw aandacht vraagt en onbelangrijke zaken steeds voorrang krijgen? In de training ‘Time management’ krijgt u meer inzicht in uw dagelijkse planning en leert u prioriteiten stellen. Zodat u niet steeds in dezelfde valkuil van tijdgebrek valt. U leert feedback geven en ontvangen, krijgt meer grip op uw agenda en besteedt aandacht aan zaken die er echt toe doen. Dat zorgt voor meer rust, zowel op uw werk als privé.De training gaat in op de volgende facetten:• Grip op tijd en werk• Persoonlijk actieplan• Op zoek naar achterliggende oorzaken• Assertieve vaardighedenGrip op tijd en werkIn het huidige informatietijdperk zijn we steeds vaker aan het multitasken: we willen steeds meer dingen tegelijk doen. Dat kan een prettige chaos zijn, maar het kan u ook in de weg staan. Stel u zit achter uw pc aan een stuk te werken en er komt een onverwacht e-mailtje binnen. Bent u meteen afgeleid en dwaalt u af van waar u mee bezig was?Persoonlijk actieplanHet helpt om eerst duidelijk in kaart te brengen wat u op een dag doet. Waar loopt u tegenaan en welke tijdsvreters kosten u de meeste energie? Vervolgens schrijft u een persoonlijk actieplan, met realistische en meetbare doelen. Dit plan kan als hulpmiddel dienen bij een andere benadering van uw agenda. Misschien hebt u bijvoorbeeld behoefte aan het werken met actielijstjes, waarop u taken kunt ‘afstrepen’. Het belangrijkste is het u voldoende feedback geeft en dat u er baat bij hebt!Op zoek naar achterliggende oorzakenSlechte tijdsplanners hebben vaak het probleem dat ze overal ‘ja’ op zeggen, weinig feedback geven en vragen, lastige klusjes voor zich uitschuiven of moeilijk delegeren. Hierdoor raken ze telkens achter op schema. Hebt u belemmerende gedachten die efficiënt en effectief werken in de weg staan? Wat verwacht uw opdrachtgever of baas eigenlijk? Legt u de lat niet te hoog? Ook aan deze aspecten besteden we tijdens deze training ‘Time management’ aandacht.Assertieve vaardighedenUw tijd beter leren indelen is niet alleen een kwestie van meer structuur in uw agenda. Ook het aanleren van assertieve vaardigheden kan een rol spelen bij deze training ‘Time management’. Durft u bijvoorbeeld uw baas aan te spreken als die u overlaadt met werk? Regelmatig feedback geven en ontvangen is essentieel in een werkrelatie. En bij succesvol time management hoort ook het stellen van grenzen en respectvol ‘nee’ durven zeggen!